راه های مقابله با ترس از دوربین

در این ویدئو یاد می گیری

خیلی از تولید کنندگان محتوا از دوربین و فضای تصویربردای هراس دارند و با قرار گرفتن جلوی دوربین مشکل دارند. در ویدئو امروز مهدی شجاری یوتیوبر حوزه موبایل نکاتی را درمورد کنترل استرس جلوی دوربین بیان می‌کند.

راه های مقابله با ترس از دوربین

دیدگاهتان را بنویسید

ویدئوهای مرتبط