برچسب: قانون کپی رایت

قوانین کپی رایت یوتیوب
یوتیوب

کپی‌رایت، پلیس فتای یوتیوب

یوتیوب با قانون کپی‌رایتش برای یوتیوبرها دردسر‌ساز شده. با مطالعه این مقاله موارد زیر را می‌آموزید:
1. آشنایی با کپی‌رایت 2. انواع اخطارهای یوتیوب 2. راه حل‌های اصولی برای مواجهه با اخطارها

ادامه مطلب »