ارزیشو؛درآمد دلاری

ایراد بزرگ در تولید محتوا، کپی نکنیم!

در این ویدئو یاد می گیری

کپی یکی از مشکلات کار یوتیوبر های تازه کاره، منظور از کپی کردن، کپی کردن محتوا و اسم کانال نیست، منظور سبک اجرا و چیز های از این دسته!

دیدگاهتان را بنویسید

ویدئوهای مرتبط