ایراد بزرگ در تولید محتوا، کپی نکنیم!

در این ویدئو یاد می گیری

کپی یکی از مشکلات کار یوتیوبر های تازه کاره، منظور از کپی کردن، کپی کردن محتوا و اسم کانال نیست، منظور سبک اجرا و چیز های از این دسته!

دیدگاهتان را بنویسید

ویدئوهای مرتبط