بهت تبریک می‌گم، اطلاعاتت برای حضور در پویش هزار در هزار ثبت شده، برای تکمیل ثبت‌نامت تیم پشتیبانی ارزیشو از طریق ایمیل باهات مرتبط خواهد شد 🙂