عسل کاووسی

همبنیانگذار ارزیشو

7 ساله که در حوزه ی تولید و مدیریت محتوا فعالیت میکنم. آموزش نه شغل من که بخشی از هویت منه و توی این دوره تلاش کردم شما رو با مفاهیم مربوط به برندسازی شخصی در یوتیوب، استراتژی و چیدمان تقویم محتوا و زیر و بم حضور موفق در یوتیوب آشنا کنم.برای آماده سازی این دوره هم نمونه های آموزشی خارجی رو بررسی کردم و هم با بخش های مختلف یوتیوب کار کردم و خلاصه دانش و تجربه م رو بیان میکنم.